Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1883. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 4475.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze
O D R E D B O
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah oziroma odsekih cest v Republiki Sloveniji, v času in vremenskih razmerah, določenih s to odredbo, omeji promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil;
3. tovornih vozil in skupin vozil z zaprto nadgradnjo ali ponjavo, zgibnih in dvonadstropnih avtobusov ter bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov, razen lahkih tovornih vozil, ki so izvedena na osnovi osebnih avtomobilov.
2. člen
Za vozila iz 1. in 2. točke 1. člena te odredbe je prepovedan promet vse leto:
– vsako nedeljo, praznik ali dela prost dan od 6. do 22. ure,
– v petek pred Veliko nočjo od 14. do 22. ure.
V času od 15. junija do 5. septembra (turistična sezona) je prepovedan promet za vozila iz prejšnjega odstavka tudi:
– vsako soboto od 6. ure do 13. ure.
Za vozila iz 2. točke 1. člena te odredbe je prepovedan promet tudi vsak dan ponoči.
3. člen
Prepoved prometa iz 2. člena velja na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Potek
- PREDOR KARAVANKE-VRBA:
A2     PREDOR KARAVANKE-VRBA
- RATEČE-PODKOREN:
R1-202   MP (MEJNI PREHOD) RATEČE-PODKOREN
- KRANJSKA GORA-NOVA GORICA:
R1-206   KR. GORA-VRŠIČ-TRENTA-BOVEC
R1-203   BOVEC-KOBARID
G2-102   MP ROBIČ-KOBARID-PERŠETI
G2-103   PERŠETI-NOVA GORICA
- KORENSKO SEDLO-PODKOREN-LESCE-PODTABOR:
R1-201   MP KORENSKO SEDLO-PODKOREN-MOJSTRANA-HRUŠICA
R3-637   HRUŠICA-JAVORNIK-ŽIROVNICA-VRBA
G1-8    VRBA-LESCE-ČRNIVEC
H1     ČRNIVEC-PODTABOR
- LJUBELJ-PODTABOR:
G2-101   MP LJUBELJ-BISTRICA PRI TRŽIČU-PODTABOR
- PODTABOR-LJUBLJANA (ŠENTVID):
R2-411   PODTABOR-NAKLO
R2-412   NAKLO-KRANJ-KRANJ (LABORE)
R1-211   KRANJ (LABORE)-JEPRCA-LJUBLJANA (ŠENTVID)
- PODTABOR-LJUBLJANA (ŠENTVID) (PO AVTOCESTI):
H1     PODTABOR-KRANJ (ZAHOD)
A2     KRANJ (ZAHOD)-LJUBLJANA (ŠENTVID)
- LJUBLJANA:
G1-8    LJUBLJANA (ŠENTVID)-LJUBLJANA (OBVOZNICA)
- LJUBLJANA-VIŠNJA GORA (PO AVTOCESTI):
A2     LJUBLJANA (KOZARJE)-LJUBLJANA (DOLENJSKA CESTA)-VIŠNJA
      GORA
- LJUBLJANA-OBREŽJE:
G2-106   LJUBLJANA (RUDNIK)-ŠKOFLJICA-ŠMARJE SAP
H1     VIŠNJA GORA-MP OBREŽJE
- ŠENTILJ-VRANSKO (PO AVTOCESTI):
A1     MP ŠENTILJ-PESNICA
H2     PESNICA-MARIBOR (TEZNO)
A1     SLIVNICA-CELJE-ARJA VAS-VRANSKO-LOČICA
- ŠENTILJ-PESNICA:
R2-437   MP ŠENTILJ-PESNICA
- MARIBOR-LJUBLJANA (TOMAČEVO):
G1-13   MARIBOR (PTUJSKA)-SLIVNICA
R2-430   SLIVNICA-SL. BISTRICA-SL. KONJICE-CELJE
G1-5    CELJE-ARJA VAS
R2-447   ARJA VAS-ŽALEC-ŠEMPETER-LOČICA
G1-10   LOČICA-LJUBLJANA (TOMAČEVO)
- LJUBLJANSKA OBVOZNICA-KOZINA (PO AVTOCESTI):
H3     (LJUBLJANA ZADOBROVA) - LJUBLJANA (TOMAČEVO)-LJUBLJANA
      (MALENCE)
A1     LJUBLJANA (MALENCE)-LJUBLJANA (KOZARJE)-RAZDRTO-
      DIVAČA-KOZINA
- LJUBLJANA-KOZINA:
R2-409   LJUBLJANA (VIČ)-VRHNIKA-LOGATEC
G2-102   LOGATEC-KALCE
R2-409   KALCE-POSTOJNA-RAZDRTO-KOZINA
- KOZINA-DEKANI:
G1-10   KOZINA-KRIŽIŠČE DEKANI
- ŠKOFIJE-SEČOVLJE:
G1-11   MP ŠKOFIJE-KRIŽIŠČE DEKANI
A1     KRIŽIŠČE DEKANI-KOPER
G2-111   KOPER-MP SEČOVLJE
- KOPER-DRAGONJA:
G1-11   KOPER-MP DRAGONJA
- DIVAČA (GABRK)-FERNETIČI (PO AVTOCESTI):
A3     DIVAČA (GARBK)-SEŽANA-MP FERNETIČI
- SENOŽEČE-FERNETIČI:
R2-445   SENOŽEČE-SEŽANA-MP FERNETIČI
SEŽANA-ŠTANJEL:
- R1-204  SEŽANA-DUTOVLJE-ŠTANJEL
ŠTANJEL-ŠEMPETER:
- R3-614  ŠTANJEL-KOMEN-KOSTANJEVICA NA KRASU-OPATJE SELO-
      ŠEMPETER
- SEŽANA-DIVAČA:
R2-446   SEŽANA-DIVAČA
- AJDOVŠČINA-VRTOJBA (PO AVTOCESTI):
H4     (AJDOVŠČINA) - SELO-NOVA GORICA-MP VRTOJBA
- RAZDRTO-ROŽNA DOLINA:
G1-12   RAZDRTO-AJDOVŠČINA-SELO
R3-611   SELO-DORNBERK
R2-444   SELO-NOVA GORICA-ROŽNA DOLINA
- POSTOJNA-JELŠANE:
G1-6    POSTOJNA-ILIRSKA BISTRICA-MP JELŠANE
- STAROD-KRVAVI POTOK:
G1-7    MP STAROD-KOZINA-MP KRVAVI POTOK
- ŠKOFLJICA-PETRINA (BROD NA KOLPI):
G2-106   ŠKOFLJICA-RIBNICA-KOČEVJE-MP PETRINA
- KARTELJEVO/MAČKOVEC-NOVO MESTO-METLIKA:
G2-105   KARTELJEVO-NOVO MESTO-MP METLIKA
G2-105   MAČKOVEC-NOVO MESTO
- CELJE-DOBOVEC:
G2-107   CELJE (VZHOD)-ŠENTJUR PRI CELJU-ŠMARJE PRI JELŠAH-MP
      DOBOVEC
- SLOVENSKA BISTRICA-ORMOŽ (MOST ČEZ DRAVO):
G1- 2   SL. BISTRICA-HAJDINA-PTUJ-ORMOŽ-MP SREDIŠČE OB DRAVI
      IN MP ORMOŽ (MOST)
- SPUHLJA-ZAVRČ:
R1-228   SPUHLJA-MP ZAVRČ
- HAJDINA-GRUŠKOVJE:
G1-9    HAJDINA (PTUJ)-MP GRUŠKOVJE
- PESNICA-DOLGA VAS:
G1-3    PESNICA-LENART-MURSKA SOBOTA-LENDAVA-MP DOLGA VAS
- PETIŠOVCI-LENDAVA
G2-109   PETIŠOVCI-LENDAVA
- G. RADGONA-MOST ČEZ MURO
G2-110   G. RADGONA-MOST ČEZ MURO
- MP VIČ-MARIBOR-HAJDINA
- G1-1   MP VIČ-DRAVOGRAD-MARIBOR (KOROŠKI MOST)-TEZNO- HAJDINA
      (PTUJ)
- G1-4   DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC-VELENJE-ARJA VAS
V času prepovedi je dovoljen na cesti G1-3, na relaciji in v smeri Gornja Radgona–Dolga vas, promet vozil iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki nadaljujejo pot na Madžarsko, če bodo v Madžarski lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Motorna vozila morajo imeti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in od tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ob poledici, do takrat, ko pristojna služba za vzdrževanje cest sporoči, da je cesta normalno prevozna in primerna za promet vozil (zimske razmere), predpisano zimsko opremo.
Na cestah v Republiki Sloveniji, na katerih so zimske razmere, je prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarne snovi in za izredne prevoze.
Vozilom iz prejšnjega odstavka se pozimi na mejnih prehodih ne dovoli vstopa v Republiko Slovenijo, če nimajo predpisane zimske opreme. V zimskih razmerah se jim vstop ne dovoli, tudi če imajo zimsko opremo. Izjemoma se v zimskih razmerah dovoli vstop takim vozilom, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se izločijo iz prometa.
5. člen
Za vozila iz 3. točke 1. člena te odredbe je prepovedan promet na cestah oziroma odsekih cest v Republiki Sloveniji, na katerih piha močan veter. Ob zelo močnem vetru lahko na teh cestah oziroma cestnih odsekih upravljalec ceste prepove tudi promet drugih vozil.
Prepoved prometa mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Prometna signalizacija, s katero je prepovedan promet zaradi močnega vetra, je lahko zaradi pravočasnega izločanja vozil postavljena tudi na krajih, primernih za izločanje, ki niso v neposredni bližini kraja, kjer piha močan veter.
O tem, da cesta ali odsek ceste zaradi vetra ni primeren za promet vozil in o prepovedi oziroma preklicu prepovedi prometa iz prvega odstavka tega člena obvesti pristojna služba za vzdrževanje cest pristojne organe in javnost.
6. člen
Omejitve prometa iz 2. in 3. člena te odredbe ne veljajo za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi ali njihovo premoženje;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali posledic onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
6. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
7. za prevoz humanitarne pomoči;
8. za prevoz mednarodnih mirovnih sil;
9. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu;
10. za vozila, ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
11. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;
12. za prevoz žita v skladišča ali sušilnice v času žetve;
13. za prevoz enodnevnih piščancev;
14. za prevoz mleka z zbirnih mest v mlekarno;
15. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov živalskega izvora, ki ga s pisno odredbo odredi sanitarni inšpektor.
Določbe 11., 12. in 14. točke prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za promet traktorjev.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za motorna vozila slovenske vojske in policije, ter za motorna vozila vzdrževalca ceste pri opravljanju nujnih vzdrževalnih del in zimske službe.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev na cestah oziroma odsekih cest iz 3. člena te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali drugih primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z vožnjo smejo nadaljevati po preteku prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in vožnjo do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega terminala, če je na carinarnici ali carinskem terminalu prostor za parkiranje teh vozil ali če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.
10. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji se na mejnih prehodih, preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe v času prepovedi iz 2. člena te odredbe, dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.
11. člen
V času prepovedi prometa smejo biti vozila iz 1. in 2. točke 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cestah oziroma odsekih cest, navedenih v 3. členu te odredbe le, če ima prevoznik pisno dovoljenje za prevoz v času prepovedi prometa.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda na podlagi pisne vloge prevoznika Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. Vloga mora dospeti na ministrstvo najmanj tri dni pred začetkom prevoza.
Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora ter utemeljen razlog za prevoz v času prepovedi prometa.
Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pri sebi in ga na zahtevo policista dati na vpogled.
Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega člena ni potrebno.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/95).
13. člen
Dovoljenja za prevoze v času omejitve prometa, izdana na podlagi odredbe o omejitvi prometa iz prejšnjega člena, ostanejo v veljavi do 15. avgusta 1999.
14. člen
Ta odredba začne veljati 1. junija 1999.
Št. 0212-2-221/13-99
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Soglašam!
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost