Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1875. Zakon o spremembi zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-G), stran 4470.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-G)
Razglašam zakon o spremembi zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 1999.
Št. 001/22-72/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZDDO-G)
1. člen
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 in 70/97) se v 19. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Višje upravne delavce imenuje vlada na predlog predstojnika; imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali končano visoko strokovno šolo, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/90-5/49
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost