Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1874. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o sodiščih (ZS-B), stran 4469.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodiščih (ZS-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o sodiščih (ZS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 1999.
Št. 001-22-71/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-B)
1. člen
V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) se drugi odstavek 75. člena spremeni tako, da se glasi:
“Obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in sodnega osebja ter za stroške poslovanja sodišč se v okviru državnega proračuna Republike Slovenije na podlagi finančnih načrtov posameznih sodišč zagotavlja pri proračunskem uporabniku Vrhovnem sodišču Republike Slovenije za vsa sodišča. Priprava finančnih načrtov, njihovo izvrševanje in spremljanje se izvaja po posameznih sodiščih. Sredstva za delo okrajnih sodišč na območju posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v okviru finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva za delo okrajnih sodišč izkazujejo ločeno. Vrhovno sodišče usklajuje pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev po posameznih sodiščih glede na njihove finančne načrte in skupno zagotovljena sredstva v proračunu. Odredbodajalci za sredstva posameznih sodišč so predsedniki sodišč.“
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Obseg finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje prostorskih pogojev sodišč se v okviru državnega proračuna Republike Slovenije oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/93-16/12
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti