Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1873. Zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A), stran 4469.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 1999.
Št. 001-22-70/99
Ljubljana, dne 19. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-A)
1. člen
V zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) se za 34. členom doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“34.a člen
Ne glede na določbe iz prejšnjega člena lahko samostojno izdajajo zdravila tudi inženirji farmacije z višjo strokovno izobrazbo, razen priprave in izdaje zdravil, ki vsebujejo mamila.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/91-1/5
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost