Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1507. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice, stran 3664.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US in 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti občinskega pomena v Občini Slovenske Konjice, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
1. športna dvorana Slovenske Konjice z igriščem in funkcionalnim zemljiščem (parc. št. 1031/13 in 1031/14 k.o. Konjice, vl. št. 597 k.o. Konjice),
2. športni park Slovenske Konjice s funkcionalnimi objekti in funkcionalnim zemljiščem (parc. št. 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 99/6, 99/7, 99/8 k.o. Konjice, vl. št. 477 k.o. Konjice),
– parc. št. 1590 k.o. Konjice, vl. št. 370 k.o. Konjice,
– parc. št. 465 k.o. Konjice, vl. št. 764 k.o. Konjice),
3. kegljišče Slovenske Konjice (parc. št. 1604/2, vl. št. 366 k.o. Konjice),
4. strelišče Slovenske Konjice (parc. št. 156/6 k.o. Konjice, vl. št. 1696 k.o. Konjice),
5. igrišče z objekti v Draži vasi (parc. št. 222/2, 224/5 k.o. Žiče, vl. št. 891 k.o. Žiče),
6. igrišče za nogomet in košarko s tenis igriščem in malim bazenom v Zbelovem (parc. št. 1318/5, 1318/6, 1318/7, 1318/8, 207/2 in 204/1 k.o. Zbelovska gora, vl. št. 58, 821, 12 in 474 k.o. Zbelovska gora),
7. igrišče v Žičah (parc. št. 1218/2, 1218/3 k.o. Žiče, vl. št. 774 k.o. Žiče),
8. igrišča v Tepanju (parc. št. 552/58, 576/1, 576/4, 577/2, 577/5, 578/4 k.o. Tepanje, vl. št. 623, 705 in 759 k.o. Tepanje),
9. igrišče v Polenah (parc. št. 5 k.o. Preloge, vl. št. 120 k.o. Preloge),
10. igrišče v Sp. Grušovju (parc. št. 43/42 in 43/96 k.o. Sp. Grušovje, vl. št. 334 k.o. Sp. Grušovje),
11. igrišče v Špitaliču (parc. št. 596/1 k.o. Tolsti vrh, vl. št. 165 k.o. Tolsti vrh),
12. motokros steza v Škednju (parc. št. 8/3 k.o. Tolsti vrh, vl. št. 286 k.o. Tolsti vrh, parc. št. 1226/13, 1226/3, 1226/12, 1237/1, 1238/1, 1239, 1241, 1242/1 k.o. Lipoglav, vl. št. 799 in 743 k.o. Lipoglav),
13. igrišče v Jerneju (parc. št. 542/3, 542/4 k.o. Jernej, vl. št. 119 in 217 k.o. Jernej),
14. igrišče v Konjiški vasi (parc. št. 33/2 k.o. Konjiška vas, vl. št. 570 k.o. Konjiška vas),
15. igrišče v Ločah (parc. št. 29/3, 29/10, 29/11 in 33/1 k.o. Loče, vl. št. 159 in 528 k.o. Loče),
16. športno letališče Senožet (parc. št. 697/10, 681, 684/2, 685/2, 685/1, 697/5 in 684/1 k.o. Žiče, vl. št. 794, 865, 813, 472 in 118 k.o. Žiče),
17. igrišče ob Dravinji (parc. št. 205/1 in 203/2 k.o. Konjice, vl. št. 761 in 1384 k.o. Konjice),
18. igrišče nad Mizarsko cesto (parc. št. 927/1 in 922/21 k.o. Konjice, vl. št. 1603 k.o. Konjice),
19. igrišče v ulici Toneta Melive (parc. št. 374/2 k.o. Konjice, vl. št. 290 k.o. Konjice).
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-6/98-9202
Slovenske Konjice, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost