Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1506. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče, stran 3664.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
1. člen
Prvi odstavek 10. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (Uradni list RS, št. 66/96) se črta in se nadomesti z besedilom:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Klokočovnik, Koble, Lipoglav, Loče, Mali breg, Mlače, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Podob, Spodnji Jernej, Suhadol, Štajerska vas (KS Loče), Sp. Laže, Podpeč, Zbelovo, Zbelovska gora (KS Zbelovo) in od 5. razreda dalje Brezje, Ličenca, Sveti Jernej, Kolačno, Petelinjek pri Ločah, Selski vrh, Zg. Laže (KS Jernej), Žiče (KS Žiče) in Draža vas (KS Draža vas).”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-58
Slovenske Konjice, 25. marca 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost