Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro, stran 3663.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (Uradni list RS, št. 66/96) se črta besedilo: “Podružnična šola Stranice” in se nadomesti z besedilom:
“Podružnična šola Špitalič“.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena odloka se črta besedilo: “Podružnična šola Stranice v Stranicah” in se nadomesti z besedilom: “Podružnična šola Špitalič v Špitaliču.“
3. člen
Prvi in drugi odstavek 10. člena se črtata in se nadomestita z besedilom:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Blato, Zg. Pristava, Slovenske Konjice – desni breg Dravinje (KS Slovenske Konjice), Breg, Konjiška vas, Nova vas (KS Konjiška vas), Polene (KS Polene), Dobrava, Gabrovlje (KS Dobrava – Gabrovlje), Zeče, Preloge, Sp. Preloge (KS Zeče) in od 5. razreda dalje St. Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitalič, Kraberk (KS Špitalič), Sojek, Kamna gora (KS Sojek – Kamna gora).
Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnično šolo z oddelki od 1. do 4. razreda, in sicer podružnično šolo Špitalič, kjer so vključeni otroci KS Špitalič in Sojek – Kamna gora.”
4. člen
V tretjem odstavku 16. člena se črta prva alinea in se nadomesti z besedilom:
“enega predstavnika podružnična šola Špitalič.“
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-57
Slovenske Konjice, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost