Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji, stran 3663.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji (Uradni list RS, št. 66/96) se črta druga alinea.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena odloka se črta druga alinea.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 10. člena se črtata in se nadomestita z besedilom:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Škalce, Slovenske Konjice – levi breg Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik (KS Vešenik – Brdo), Prežigal, Sp. Pristava (KS Konjiška vas) in od 5. razreda dalje Sp. Grušovje (KS Sp. Grušovje), Perovec, Dobrnež, Tepanje, Tepanjski vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).
Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnično šolo z oddelki od 1. do 4. razreda, in sicer podružnično šolo Tepanje, kjer so vključeni otroci KS Tepanje in Sp. Grušovje.”
4. člen
V prvi alinei tretjega odstavka 16. člena se črta besedilo “in Špitalič“.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-56
Slovenske Konjice, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost