Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1501. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Rogaška Slatina, stran 3647.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 24. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Občina Rogaška Slatina razglaša za športne objekte občinskega pomena naslednje športne objekte, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
1. del zemljišča za športni park – parcelne številke: 71/2, 81, 82, 86/1, 86/2, 87, 88/1 k.o. Rjavica,
2. balinišče BK Megrad – parcelna številka: 1682/1 k.o. Rogaška Slatina,
3. igrišče v Kostrivnici – parcelna številka: 676/2 k.o. Drevenik,
4. igrišče v Sv. Florijanu – parcelni številki: 224/2, 264/2 k.o. Sv. Florijan.
2. člen
Objekt in zemljišča na katerih ti ležijo postanejo na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) lastnina Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Občinska uprava občine Rogaška Slatina pripravi ustrezni zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice za športne objekte iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi na Občino Rogaška Slatina.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-20-12/99
Rogaška Slatina, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost