Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1497. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico, stran 3619.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96, 8/97 in 63/98) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota 22. aprila 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico (v nadaljevanju: sprememba PUP), ki ga je v februarju 1999 izdelala družba ZEU-NI, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek spremembe PUP se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežih primestnih krajevnih skupnosti (vaški domovi). Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve zazidalnega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe k osnutku spremembe PUP na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba št. 20).
Št. 35003-37/99
Murska Sobota, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost