Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1496. Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave, stran 3612.

Na podlagi četrtega odstavka 50. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 5. seji dne 24. 3. 1999 sprejela
S K L E P
o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave
1
Za odločanje o uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja so krajevno pristojne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njihove izpostave.
2
Posamezne območne enote in njihove izpostave so krajevno pristojne za območje ene ali več lokalnih skupnosti:
--------------------------------------------------------------------------------
Območna     Izpostava             Občina
enota    šifra   naslov        šifra      naziv
--------------------------------------------------------------------------------
CELJE    03    CELJE          011     CELJE
            Gregorčičeva 5/a     155     DOBRNA
            3000 CELJE        127     ŠTORE
            Tel. 063/42-020     139     VOJNIK
     
       20    LAŠKO          057     LAŠKO
            Kidričeva ul. 5     099     RADEČE
            3270 LAŠKO
            Tel. 063/730-198
       51    SLOVENSKE KONJICE    114     SLOVENSKE KONJICE
            Mestni trg 13      137     VITANJE
            3210 SLOV. KONJICE    144     ZREČE
            Tel. 063/755-575
       52    ŠENTJUR PRI CELJU    154     DOBJE
            Mestni trg 2       120     ŠENTJUR PRI CELJU
            3230 ŠENTJUR PRI C.
            Tel. 063/741-392
       54    ŠMARJE PRI JELŠAH    149     BISTRICA OB SOTLI
            Rogaška 25        051     KOZJE
            3240 ŠMARJE PRI J.    092     PODČETRTEK
            Tel. 063/821-212     106     ROGAŠKA SLATINA
                        107     ROGATEC
                        124     ŠMARJE PRI JELŠAH
       62    ŽALEC          151     BRASLOVČE
            Pečnikova 1       173     POLZELA
            3310 ŽALEC        174     PREBOLD
            Tel. 063/715-925     184     TABOR
                        189     VRANSKO
                        190     ŽALEC
KOPER    17    KOPER          050     KOPER
            Martinčev trg 2
            6000 KOPER
            Tel. 066/274-745
       12    ILIRSKA BISTRICA     038     ILIRSKA BISTRICA
            Bazoviška c. 25/a
            6250 ILIRSKA BISTRICA
            Tel. 067/81-054
       13    IZOLA          040     IZOLA
            Veluščkova 2
            6310 IZOLA
            Tel. 066/648-355
       40    PIRAN          090     PIRAN
            Obala 114
            6320 POTROROŽ
            Tel. 066/770-882
       41    POSTOJNA         091     PIVKA
            Prečna ulica 2      094     POSTOJNA
            6230 POSTOJNA
            Tel. 067/23-871
       48    SEŽANA          019     DIVAČA
            Partizanska 66/d     035     HRPELJE-KOZINA
            6210 SEŽANA       049     KOMEN
            Tel. 067/73-263     111     SEŽANA
KRŠKO    19    KRŠKO          054     KRŠKO
            Bohoričeva 9
            8270 KRŠKO
            Tel. 0608/232-490
       02    BREŽICE         009     BREŽICE
            Černelčeva 3a
            8250 BREŽICE
            Tel. 0608/61-251
       47    SEVNICA         110     SEVNICA
            Trg svobode 12
            8290 SEVNICA
            Tel. 0608/41-570
KRANJ    18    KRANJ          012     CERKLJE NA
            Zlato polje 2             GORENJSKEM
            4000 KRANJ        163     JEZERSKO
            Tel. 064/370-100     052     KRANJ
                        082     NAKLO
                        095     PREDDVOR
                        117     ŠENČUR
       14    JESENICE         041     JESENICE
            Titova 73        053     KRANJSKA GORA
            4270 JESENICE      192     ŽIROVNICA
            Tel. 064/831-140
       44    RADOVLJICA        003     BLED
            Kranjska c. 13      004     BOHINJ
            4240 RADOVLJICA     102     RADOVLJICA   
            Tel. 064/ 715-276
       53    ŠKOFJA LOKA       027     GORENJA VAS-POLJANE
            Kapucinski trg 7     122     ŠKOFJA LOKA
            4220 ŠKOFJA LOKA     146     ŽELEZNIKI
            Tel. 064/624-965     147     ŽIRI
       58    TRŽIČ          131     TRŽIČ
            Blejska c. 10
            4290 TRŽIČ
            Tel. 064/563-126
LJUBLJANA  25    LJUBLJANA        008     BREZOVICA
            Miklošičeva 24      022     DOL PRI LJUBLJANI
            1000 LJUBJANA      021     DOBROVA-POLHOV
            Tel. 061/17-12-200          GRADEC
                        162     HORJUL
                        037     IG
                        061     LJUBLJANA
                        071     MEDVODE
                        123     ŠKOFLJICA
                        134     VELIKE LAŠČE
                        138     VODICE
       04    CERKNICA         150     BLOKE
            Partizanska 1      013     CERKNICA
            1380 CERKNICA      065     LOŠKA DOLINA
            Tel. 061/794-121 in
            061/792-250
       06    DOMŽALE         023     DOMŽALE
            Ljubljanska 70      068     LUKOVICA
            1230 DOMŽALE       072     MENGEŠ
            Tel. 061/720-51-00    077     MORAVČE
                   ...........186     TRZIN
       09    GROSUPLJE        020     DOBREPOLJE
            Kolodvorska 4      032     GROSUPLJE
            1290 GROSUPLJE      039     IVANČNA GORICA
            Tel. 061/762-322 in
            061/761-816
       10    HRASTNIK         034     HRASTNIK
            Novi dom 11
            1430 HRASTNIK
            Tel. 0601/41-750 in
            0601/41-555
       11    IDRIJA          014     CERKNO
            Kosovelova 8       036     IDRIJA
            5280 IDRIJA
            Tel. 065/171-950
       15    KAMNIK          043     KAMNIK
            Ljubljanska 1      164     KOMENDA
            1241 KAMNIK
            Tel. 061/811-510
            061/812-513
       16    KOČEVJE         048     KOČEVJE
            Ljubljanska 25      165     KOSTEL
            1330 KOČEVJE       088     OSILNICA
            Tel. 061/851-036
       23    LITIJA          060     LITIJA
            Ponoviška c. 3
            1270 LITIJA
            Tel. 061/883-710
       30    LOGATEC         064     LOGATEC
            Notranjska 14
            1371 LOGATEC
            Tel. 061/741-336
       46    RIBNICA         066     LOŠKI POTOK
            Majnikova 1       104     RIBNICA
            1310 RIBNICA       179     SODRAŽICA
            Tel. 061/861-124
       56    TRBOVLJE         129     TRBOVLJE
            Sallaumines 2
            1422 TRBOVLJE
            Tel. 0601/29-394
            0601/29-397
       60    VRHNIKA         005     BOROVNICA
            Trg Karla Grabeljška 1  140     VRHNIKA
            1360 VRHNIKA
            Tel. 061/753-680
       61    ZAGORJE OB SAVI     162     ZAGORJE OB SAVI
            Cesta zmage 7
            1410 ZAGORJE OB SAVI
            Tel. 0601/61-020
MARIBOR   31    MARIBOR         026     DUPLEK
            Sodn ul. 15       160     HOČE-SLIVNICA
            2000 MARIBOR       055     KUNGOTA
            Tel. 062/223-421     167     LOVRENC NA POGORJU
                        070     MARIBOR
                        169     MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
                               POLJU
                        089     PESNICA
                        098     RAČE-FRAM
                        108     RUŠE
                        178     SELNICA OB DRAVI
                        115     STARŠE
                        118     ŠENTILJ
       21    LENART          148     BENEDIKT
            Kraigherjeva 19 A    153     CERKVENJAK
            2230 LENART       058     LENART
            Tel. 062/721-169     181     SVETA ANA
       39    ORMOŽ          087     ORMOŽ
            Ptujska 25
            2270 Ormož
            tel. 062/701-451
       42    PTUJ           018     DESTRNIK
            Trstenjakova 9      024     DORNAVA
            2250 PTUJ        028     GORIŠNICA
            Tel. 062/771-091     159     HAJDINA
                        042     JURIŠNICA
                        045     KIDRIČEVO
                        069     MAJŠPERK
                        168     MARKOVCI
                        172     PODLEHNIK
                        096     PTUJ
                        182     SVETI ANDRAŽ
                               V SLOVENSKIH
                               GORICAH
                        185     TRNOVSKA VAS
                        135     VIDEM
                        143     ZAVRČ
                        191     ŽETALE
       50    SLOVENSKA BISTRICA    171     OPLOTNICA
            Partizanska 21      113     SLOVENSKA BISTRICA
            2310 SLOV. BISTRICA
            Tel. 062/811-186
MURSKA    36    MURSKA SOBOTA      002     BELTINCI
SOBOTA         Slovenska ul. 48     152     CANKOVA
            9000 MURSKA SOBOTA    031     GORNJI PETROVCI
            Tel. 069/36-550     158     GRAD
                        161     HODOŠ
                        056     KUZMA
                        078     MORAVSKE TOPLICE
                        080     MURSKA SOBOTA
                        097     PUCOVCI
                        105     ROGAŠEVCI
                        033     ŠALOVCI
                        010     TIŠINA
       08    GORNJA RADGONA      029     GORNJA RADGONA
            Partizanska c. 20    100     RADENCI
            9250 GOR. RADGONA    116     SVETI JURIJ
            Tel. 069/61-133
       22    LENDAVA         015     ČRENŠOVCI
            Kranjčeva ul. 4     156     DOBROVNIK
            9220 LENDAVA       059     LENDAVA
            Tel. 069/75-045     047     KOBILJE
                        086     ODRANCI
                        132     TURNIŠČE
                        187     VELIKA POLANA
       29    LJUTOMER         166     KRIŽEVCI
            Slavka Osterca 14    063     LJUTOMER
            9240 LJUTOMER      176     RAZKRIŽJE
            Tel. 069/81-202     188     VERŽEJ
NOVA     37    NOVA GORICA       007     BRDA
GORICA         Gradnikove brigade 1   044     KANAL
            5000 NOVA GORICA     075     MIREN-KOSTANJEVICA
            Tel. 065/12-810     084     NOVA GORICA
                        183     ŠEMPETER-VRTOJBA
       01    AJDOVŠČINA        001     AJDOVŠČINA
            Gregorčičeva 22     136     VIPAVA
            5270 AJDOVŠČINA
            Tel. 065/61-143
       55    TOLMIN          006     BOVEC
            Trg Maršala Tita 8    046     KOBARID
            5220 TOLMIN       128     TOLMIN
            Tel. 065/81-210
NIVO MESTO  38    NOVO MESTO        157     DOLENJSKE TOPLICE
            PREŠERNOV TRG 7     170     MIRNA PEČ
            8000 NOVO MESTO     085     NOVO MESTO
            Tel. 068/321-820     119     ŠENTJERNEJ
                        121     ŠKOCJAN
                        193     ŽUŽEMBERK
       05    ČRNOMELJ         017
            Kolodvorska 17      109     ČRNOMELJ
            8340 ČRNOMELJ             SEMIČ
            Tel. 068/51-050
       34    METLIKA         073     METLIKA
            Naselje B. Kidriča 12
            8330 METLIKA
            Tel. 068/58-575
       57    TREBNJE         130     TREBNJE
            Golijev trg 5
            8210 TREBNJE
            Tel. 068/45-690
RAVNE NA   45    RAVNE NA KOROŠKEM    025     DRAVOGRAD
KOROŠKEM        Ob Suhi 11/b       016     ČRNA NA KOROŠKEM
            2390 RAVNE NA KOR.    074     MEŽICA
            Tel. 0602/280-100 in   175     PREVALJE
            0602/280-200       103     RAVNE NA KOROŠKEM
       35    MOZIRJE         030     GORNJI GRAD
            Na trgu 10        062     LJUBNO
            3330 MOZIRJE       067     LUČE
            Tel. 063/839-0490    079     MOZIRJE
                        083     NAZARJE
                        180     SOLČAVA
       43    RADLJE OB DRAVI     081     MUTA
            Mariborska c. 37     093     PODVELKA
            2360 RADLJE OB DRAVI   101     RADLJE OB DRAVI
            Tel. 0602/71-120     177     RIBNICA NA POHORJU
                        141     VUZENICA
       49    SLOVENJ GRADEC      076     MISLINJA
            Partizanska 16      112     SLOVENJ GRADEC
            1380 SLOVENJ GRADEC
            Tel. 0602/501-580
       59    VELENJE         125     ŠMARTNO OB PAKI
            Vodnikova 1       126     ŠOŠTANJ
            3320 VELENJE       133     VELENJE
            Tel. 963/855-621
* Seznam novih občin objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/98.
** Šifrant dopolnjen na podlagi podatkov Geodetske uprave.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave št. 007-2-5/10-95/II z dne 20. 4. 1995 (Uradni list RS, št. 33/95).
Št. 0201/5-6/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miloš Kovačič, mag. farm. l. r.

AAA Zlata odličnost