Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1495. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank, stran 3611.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena, 5. točke 34. člena in 36. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank (Uradni list RS, št. 25/97 in 37/98) se spremeni tako, da se v 1. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
V skladu s 130. in 137. členom zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) lahko Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi banki prejemnici likvidnostnega posojila. V skladu s 138. členom zakona lahko Banka Slovenije imenuje izredne upravitelje izmed delavcev sodelujoče banke.
2
V 7. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Če prejemnica likvidnostnega posojila priznava svojim komitentom višje pasivne obrestne mere, kot so najvišje sprejemljive, ki jih pri spremljanju pasivnih obrestnih mer upošteva Banka Slovenije in z njimi seznani banke, je lahko razlika v obrestnih merah večja.
3
V 8. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Sodelujoča banka, ki priznava svojim komitentom višje pasivne obrestne mere, kot so najvišje sprejemljive, ki jih pri spremljanju pasivnih obrestnih mer upošteva Banka Slovenije in z njimi seznani banke, ni upravičena do povračila stroškov iz prvega odstavka te točke.
4
V 11. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Banka Slovenije lahko proti banki prejemnici likvidnostnega posojila ukrepa v skladu s 133. členom zakona.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. 5. 1999.
Št. 22-096/99
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost