Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999

Kazalo

1216. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, stran 2876.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US 29/95) in 105. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 18/96, 87/97) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin
1. člen
Obrazec napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, ki je sestavni del odredbe o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1996, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dobička iz kapitala, davka od dohodkov iz premoženja, davka od premoženja, davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/96), se nadomesti z obrazcem, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415 -33/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
        NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

     "Napoved za odmero davka na promet nepremičnin"Če je pogodbenih strank več, kot je predvidenih možnosti za njihov vpis na
obrazcu, potem se podatki za potrebe odmere davka na promet nepremičnin po
posameznih davčnih zavezancih, vpišejo na posebni list oziroma liste, le-ti pa
so sestavni del napovedi za odmero davka na promet nepremičnin.

Če se prodaja več nepremičnin hkrati, se podatki o nepremičninah vpisujejo pod
zaporednimi številkami od 1 do 4.

1. Pod točko 1 "VRSTA ZEMLJIŠČA" se vpiše šifro zemljišča:

A. STAVBNO ZEMLJIŠČE

A1) KOMUNALNO OPREMLJENO

A2) KOMUNALNO NEOPREMLJENO

A3) FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE

B. KMETIJSKO ZEMLJIŠČE

2. Pod točko 2a se vpiše "KATASTRSKA OBČINA" in pod točko 2b pa OBČINA, kjer se
nahaja zemljišče.

3. Pod točko 3 se vpiše "VLOŽNA ŠTEVILKA" zemljišča.

4. Pod točko 4 se vpiše "ŠTEVILKA PARCELE" za posamezno nepremičnino.

5. Pod točko 5 se vpiše vrsto "KATASTRSKE KULTURE", kar velja samo za kmetijska
zemljišča

A. NJIVA

B. VRT

C. PLANTAŽNI SADOVNJAK

D. EKSTENZIVNI SADOVNJAK

E. VINOGRAD

F. HMELJIŠČE

G. TRAVNIK

H. BARJANSKI TRAVNIK

I. PAŠNIK

J. TRSTIČJE

K. GOZDNA PLANTAŽA

L. GOZD

M. OSTALO (pot, neplodno zemljišče)

6. Pod točko 6 se vpiše vrsto "BONITETNEGA RAZREDA", kar velja samo za kmetijska
zemljišča.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

G. 7

H. 8

7. Pod točko 7 se vpiše "POVRŠINA ZEMLJIŠČA" v m2.

8. Pod točko 8 se vpiše "PRODAJNA CENA" za zemljišče, izražena v SIT brez
stotinov.

V primeru, ko prodajalec prodaja več zemljišč hkrati in ni znane vrednosti za
posamezno zemljišče, lahko skupno vrednost vseh zemljišč vpiše v vrstico 8
stolpca "PRODAJNA CENA - SKUPAJ".

9. Pod točko 9 se vpiše "VRSTA GRADBENEGA OBJEKTA":

A. POSLOVNI PROSTORI

B. STANOVANJA

C. STANOVANJSKE HIŠE

D. GARAŽE

E. VIKENDI

F. OSTALO

10. Pod točko 10 "OBČINA IN NASLOV GRADBENEGA OBJEKTA" se vpiše občino in
naslov, kjer se nepremičnina nahaja.

11. Pod točko 11 se vpiše "VLOŽNA ŠTEVILKA" objekta.

12. Pod točko 12 se vpiše starost nepremičnine, in sicer "LETO IZGRADNJE", ki
označuje leto, ko je bil objekt zgrajen.

13. Pod točko 13 se vpiše "LETO PRENOVE", to je leto, ko je bil objekt
prenovljen.

Prenova objekta pomeni vsaka investicija v objekt, če se je vrednost objekta
povečala za več kot 30% vrednosti celotnega objekta.

14. Pod točko 14 se vpiše "UPORABNA POVRŠINA OBJEKTA" v m2.

15. Pod točko 15 se vpiše "PRODAJNA CENA" za objekt, izražena v SIT brez
stotinov.

V primeru, ko prodajalec prodaja več objektov hkrati in ni znane vrednosti za
posamezen objekt, lahko skupno vrednost vseh objektov vpiše v vrstico 15.
stolpca "PRODAJNA CENA - SKUPAJ".

16. Pod točko 16 "SKUPAJ" se vpiše skupna vrednost zemljišč in objektov oziroma
seštevek točke 8 in točke 15.

V primeru, ko prodajalec prodaja več zemljišč in objektov skupaj in niso znane
vrednosti za posamezno nepremičnino, lahko skupno vrednost prodaje vpiše pod
točko 16 " in v stolpec "PRODAJNA CENA - SKUPAJ".

17. Pod točko 17 se s križcem (X) označi, kateri so "DRUGI POGOJI" pri objektu.

18. Pod točko 18 se s križcem (X) označi vrste "INŠTALACIJ" oziroma komunalne
opremljenosti objekta.AAA Zlata odličnost