Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999

Kazalo

1213. Zakon o spremembi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C), stran 2875.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C)
Razglašam zakon o spremembi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 1999.
Št. 001-22-51/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-C)
1. člen
V prvem odstavku 143.a člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr. in 10/98) se datum “13. 3. 1999“ nadomesti z datumom “13. 3. 2000“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 412-01/92-4/20
Ljubljana, dne 31. marca 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost