Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

979. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, stran 2080.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
1. člen
Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), cene toplotne energije za MWh, ki so bile oblikovane skladno s predpisi in so se uporabljale na tržišču na dan 31. marca 1999, lahko oblikujejo na način, kot to določa ta uredba.
2. člen
Cena za MWh toplotne energije se lahko poviša od 1. aprila 1999 dalje. Višina zneska, za katerega se lahko poviša cena za MWh toplotne energije se izračuna na podlagi letne količine in strukture energenta, potrebnega za proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije. Pri tem izračunu se lahko upoštevajo samo povišanja cen posameznih vrst energentov v času trajanja te uredbe.
3. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
– navedbo oziroma ustrezni predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin, na območju katerih se storitev opravlja,
– mnenje župana občine,
– količino in strukturo porabe posameznih vrst energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo ene MWh toplotne energije,
– izračun potrebnega povišanja poprečne cene za MWh z upoštevanjem povišanja cen posamezne vrste energenta v času trajanja te uredbe. V navedenem izračunu mora biti posebej navedena višina takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
– v primeru, da proizvodnjo in distribucijo opravljajo različne pravne osebe, mora to biti razvidno iz obvestila, oziroma morata obvestilo posredovati proizvajalec in distributer toplotne energije,
– raven poprečne cene za MWh toplotne energije in cene po posameznih vrstah porabnikov po in pred izvršenim povišanjem.
4. člen
Zavezanci, ki so v času veljavnosti uredbe o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 52/98) z zahtevkom predlagali izdajo soglasja k cenam, lahko povišajo cene v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1999.
Št. 383-03/98-4
Ljubljana, dne 25. marca 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti