Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1998, stran 2078.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 20. ter 94. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in 87/97) ter v zvezi določil odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) je Občinski svet občine Puconci na 3. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 1998, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Puconci.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna Občine Puconci za leto 1998 so znašali:
– prihodki                  683,240.802,20 SIT
– odhodki                   675,049.643,28 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 8,191.158,92 SIT in se prenese v naslednje leto ter bo porabljen za plačilo obveznosti iz leta 1998.
3. člen
Oblikovana sredstva stalne proračunske rezerve po ZR proračuna za leto 1998 v znesku 2,901.410 SIT, kar predstavlja 0,5% prihodkov proračuna, se izločijo iz denarnih sredstev ŽR in se prenesejo kot depozit na odpoklic.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Puconci za leto 1998 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna in sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-2/99
Puconci, dne 11. marca 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti