Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

971. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Mozirje prešel na naslednjega kandidata, stran 2075.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta občine Mozirje z dne 12. 12. 1998, da je članu občinskega sveta Jožetu Kramerju prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinska volilna komisija občine Mozirje na seji dne 12. 12. 1998, na podlagi 18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter tretjega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
u g o t o v i l a:
da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega (četrtega) kandidata z liste Socialdemokratske stranske Slovenije – SDS v 2. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet občine Mozirje.
Ta kandidat je Marko Bastl, roj. 20. 1. 1974, stanujoč Spodnja Rečica 64 p. Rečica ob Savinji.
Kandidat je dne 24. 12. 1998 podal pisno izjavo, da sprejme mandat.
Št. 012-1/99-13
Mozirje, dne 15. marca 1999.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Mozirje
Janja Port l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti