Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca, stran 2073.

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Toma Brejca (Uradni list RS, št. 21/96) se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok, sodijo:
KS Zaprice prostorski okoliši št. 7, 8, 12, 13, 14, 28, 29, 30;
KS Perovo prostorski okoliši št. 9, 10, 11 (razen Zikove ulice), 17 in 27;
KS Novi trg prostorski okoliši 34, 180 (razen Palovške ceste);
KS Podgorje prostorski okoliši št. 163, 164, 165, 166 in 167.«.
Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.
2. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik.«
3. člen
V 12. členu se k prvemu odstavku doda besedilo »prevozi učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-67/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.
Župan
Občine Kamnik l. r.
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti