Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, stran 2072.

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Šmartno (Uradni list RS, št. 21/96 in 69/96) se črta četrta alinea »– Vranja Peč«.
2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem izobraževanju ter varstvu otrok, sodijo:
1. CENTRALNA ŠOLA ŠMARTNO:
KS Šmartno prostorski okoliši št. 88, 89, 90, 91, 92, 107, 108, 109, 118 in 129;
KS Pšajnovica prostorski okoliši št. 102, 103, 104, 105 in 106;
KS Srednja vas prostorski okoliši št. 74, 83, 84, 85, 86 in 87.
2. PODRUŽNIČNA ŠOLA SELA:
KS Sela pri Kamniku prostorski okoliši št. 71, 72, 73, 75, 110, 112, 113, 114, 117.
3. PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. TUHINJ
KS Tuhinj prostorski okoliši št. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 119 in 120;
KS Špitalič prostorski okoliš 121.
4. PODRUŽNIČNA ŠOLA MOTNIK:
KS Motnik prostorski okoliši št. 122, 124, 125, 126, 127, 179.
KS Špitalič prostorski okoliš 128.«.
3. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik.«
4. člen
12. člen odloka se dopolni tako, da se doda četrta alinea:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrta«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 02101-35/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti