Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje, stran 2072.

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stranje (Uradni list RS, št. 21/96) se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok sodijo:
1. Centralna šola:
KS Godič prostorski okoliši št. 54, 55, 56, 64, 65 in 181;
KS Kamniška Bistrica prostorski okoliši št. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 146 in 178;
KS Črna prostorski okoliš št. 63;
2. Podružnična šola Gozd:
– KS Črna prostorski okoliši št. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139 in 140;
– KS Sela pri Kamniku prostorska okoliša št. 115 in 116.
3. KS Mekinje prostorski okoliši št. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 in 53, kot skupni okoliš OŠ Frana Albrehta in OŠ Stranje.
2. člen
K 11. členu odloka se doda četrta alinea:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrta«.
3. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 02101-70/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti