Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

962. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta, stran 2071.

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
1. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok, sodijo:
1. CENTRALNA ŠOLA
FRANA ALBREHTA:
KS Center: prostorski okoliši št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 36, 37 in 41;
KS Novi trg: prostorski okoliš št. 35;
KS Perovo: prostorski okoliš št. 11 (samo Zikova ulica).
2. PODRUŽNIČNA OŠ NEVLJE:
KS Nevlje: prostorski okoliši št. 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 76 in 77;
3. PODRUŽNIČNA OŠ TUNJICE:
KS Tunjice prostorski okoliši št. 38, 39, 40, 143 in 147;
4. PODRUŽNIČNA OŠ VRANJA PEČ
KS Vranja peč prostorski okoliši št. 78, 79, 80, 81 in 82.«.
5. PODRUŽNIČNA ŠOLA MEKINJE
KS Mekinje prostorski okoliši št. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 in 53, kot skupni okoliš OŠ Frana Albrehta in OŠ Stranje.
2. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik.«
3. člen
K 12. členu odloka se doda tretja alinea, ki se glasi:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načrta šole«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 02101-66/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti