Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1998, stran 2060.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) in 19. člena statuta Občine Žirovnica je Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji dne 11. 3. 1999 in Občinski svet občine Žirovnica na 4. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1998
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 1998.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Jesenice za leto 1998 izkazuje:
prihodki                  1.788,299.336,88 SIT
odhodki                   1.726,412.462,83 SIT
presežek prihodkov               61,886.874,05 SIT
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1998 izkazuje
prihodke                       0,00 SIT in
odhodke                    5,244.444,50 SIT.
Neto zadolževanje Občine Jesenice za leto 1998 znaša:
– 5,244.444,50 SIT.
Povečanje sredstev na računu proračuna Občine Jesenice za leto 1998 znaša:
– iz naslova presežka prihodkov        56,642.429,55 SIT
– iz naslova poravnanih terjatev
za leto 1998
· iz naslova neporavnane finančne
izravnave                   29,332.000,00 SIT
. iz naslova neplačane takse
za vodo                     8,327.409,60 SIT
Skupaj za razporeditev             94,301.839,15 SIT
3. člen
Zaključni računi krajevnih skupnosti za leto 1998 izkazujejo:
prihodki                    10,327.458,91 SIT
odhodki                     9,731.359,64 SIT
presežek prihodkov                596.099,27 SIT
Posamezne krajevne skupnosti izkazujejo naslednji presežek oziroma primanjkljaj:
– KS Hrušica                      16.784,56
– KS Planina pod Golico                144.337,61
– KS Staneta Bokala                  105.154,60
– KS Cirila Tavčarja                  85.884,53
– KS Mirka Roglja Petka                138.157,83
– KS Sava                       141.460,64
– KS Podmežaklja                    8.451,22
– KS Javornik Koroška Bela             – 253.787,66
– KS Blejska Dobrava                 332.121,30
– KS Žirovnica                   – 122.464,96
Presežki krajevnih skupnosti se prenesejo na sredstva na računih teh krajevnih skupnosti in se uporabijo za izvedbo nerealiziranih nalog iz leta 1998 in program za leto 1999. Primanjkljaji sredstev krajevnih skupnosti se pokrijejo iz prihodkov leta 1999.
Konsolidirana bilanca javne porabe Občine Jesenice za leto 1998 izkazuje:
prihodki                  1.789,882.162,59 SIT
odhodki z odhodki financiranja       1.732,643.633,77 SIT
presežek prihodkov               57,238.528,82 SIT.
4. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Jesenice za leto 1998 izkazuje:
prihodki                    21,021.596,10 SIT
odhodki                     7,210.581,80 SIT
ostanek sredstev rezerve            13,811.014,30 SIT.
Ostanek sredstev rezerve se v višini 11,631.636,24 SIT prenese na rezervni sklad Občine Jesenice, v višini 2,179.378,06 pa na rezervni sklad Občine Žirovnica.
5. člen
Povečana sredstva na računu proračuna po stanju 31. 12. 1998 in terjatve za leto 1998 v višini 94,301.839,15 SIT se razporedijo na splošna sklada proračunov občin Jesenice in Žirovnica za naslednje namene:
----------------------------------------------------------------------------
                 Jesenice             Žirovnica
----------------------------------------------------------------------------
– komisija za letovanje
(skupna za 3 občine)       4,883.477,50
– drugi nameni          77,120.438,80         12,297.922,85
od tega:
– iz presežka prihodkov     39,461.029,20         12,297.922,85
– iz poravnane terjatve
za finančno izravnavo      29,332.000,00             0,00
– iz poravnave terjatve za
takso za vodo           8,327.409,60             0,00
----------------------------------------------------------------------------
Sredstva na splošnem skladu proračunov občin Jesenice in Žirovnica se porabijo za planirane in v letu 1998 nealizirane naloge proračuna za leto 1998.
6. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna in krajevnih skupnosti, pregled prihodkov in odhodkov sredstev rezerv in pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve, ki so priloga tega odloka.
7. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/97-21801
Jesenice, dne 11. marca 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti