Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Izola, stran 2059.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 22. člena statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/95) je Občinski svet občine Izola na seji dne 15. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Izola
1
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti občinskega pomena v Občini Izola, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
1. večnamenska telovadnica v Livadah, vključno s poslovnim prostorom v dvorani in društvenimi prostori v prizidku športne dvorane ter igrišče, parc. št. 2125, 2126, 2129, 2131, 1713, 148, vl. št. 534, k.o. Izola - mesto;
2. telovadnica TVD Partizan v Dantejevi ul. 18, parc. št. 1349, vl. št. 293, k.o. Izola - mesto;
3. športna dvorana v Kraški ul. 1 s prizidkom, parc. št. 156/1, 1714/1, 1715, vl. št. 541; parc. št. 1713, vl. št. 534; in poslovnim prostorom parc. št. 156/2, vl. št. E-158/list B II, k.o. Izola - mesto;
4. mestni stadion v Cankarjevem drevoredu b. št. parc. št. 156/1, 1714/1, 1715, vl. št. 541, s pripadajočim poslovnim prostorom in površino pod(ob) zahodno tribuno ter tribunami nad poslovnimi prostori parc. št. 156/2, vl. št. E-158/list B II in društveni prostori na vzhodni strani stadiona parc. št. 150, vl. št. 545, parc. št. 148, vl. št. 534, parc. št. 156/1, vl. št. 541, k.o. Izola - mesto;
5. pomožno nogometno igrišče in pomožno mini rokometno igrišče v Kraški ul. parc. št. 1716, vl. št. 541, k.o. Izola - mesto;
6. Strelski dom v Kraški ul. 1 vključno s poslovnimi prostori, parc. št. 1709/1, 1709/2, vl. št. 248, k.o. Izola - mesto;
7. nogometni stadion s pripadajočimi objekti na Maliji, parc. št. 9277/10, vl. št. 3570; parc. št. 9277/11, 9277/46, vl. št. 3687; parc. št. 9277/12, 9277/13, vl. št. 4079, parc. št. 9277/29, 9277/80, vl. št. 3774; parc. št. 9277/15, 9277/81, vl. št. 1151, k.o. Izola - II, III;
8. balinišče v Kortah, par. št. 720/1, vl. št. 1, k.o. Dvori;
9 balinišče v parku Arrigoni, parc. št. 1353, vl. št. 534, k.o. Izola - mesto;
10. društveni prostor v Dantejevi ul. 18, parc. št. 1349, vl. št. 293;
11. zimska veslarna, čolnarna, društveni prostori in igrišče za košarko v parku Arrigoni, parc. št. 1355/3, vl. št. 534, k.o. Izola - mesto;
12. čolnarna in društveni prostori v parku Arrigoni, parc. št. 1355/4, vl. št. 534, ko.o. Izola - mesto;
13. društveni prostor v Plenčičevi ul. 3, parc. št. 186, vl. št. 555, k.o. Izola – mesto;
14. tabor z objektom in pripadajočimi površinami (šotoriščem) v Jagodju, južno nad obalno cesto, parc. št. 4698, vl. št. 2580; parc. št. 4699/1, vl. št. 1586; parc. št. 4699/2, 4693/2, vl. št. 3101, k.o. Izola – II, III;
15. rekreacijske površine na območju Medljana (južno od Šareda) parc. št. 9129/4, vl. št. 1293; parc. št. 8976/2, 8977/2, 9103/1, 9124, 9125, 9129/5, vl. št. 1612; parc. št. 8978, 8979/4, 8982, 9040, 9043/2, 9103/2, 9109, 9112/1, 9112/5, 9115/1, vl. št. 1659; parc. št. 8987/1, 9101, vl. št. 2560; parc. št. 8987/2, vl. št. 4426; parc. št. 8959/3, vl. št. 3308, vse k.o. Izola II, III.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot lastnina Občine Izola vknjižijo v zemljiški knjigi na predlog Občine Izola, v roku navedenem v 64. členu zakona o športu.
3
Občinski svet mora odločiti o priglašenem interesu za lastninjenje posameznih društev v roku 6 mesecev po priglasitvi interesa.
4
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 464-01-1/99
Izola, dne 15. marca 1999.
Županja
Občine Izola
Breda Pečan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti