Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem, stran 2058.

Na podlagi določil 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) in 6. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje (Uradni list RS, št. 57/93) in 6. člena statuta Stanovanjskega sklada občine Celje je upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Celje na 20. redni seji dne 25. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 71/96) se dopolni prvi odstavek 5. člena tako, da se za 5. točko doda nova 6. točka, ki glasi:
“6. delavci, ki so zaposleni pri pravnih osebah s sedežem na območju mestne občine, kadar je njihova zaposlitev v posebnem interesu mestne občine.”.
Spremeni se drugi odstavek tako, da glasi:
“Poseben interes iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena ugotavlja župan Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: župan) na predlog občinskih strokovnih služb.”.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“V primeru dodelitve službenega stanovanja upravičencu iz 6. točke prvega odstavka tega člena stanovanjski sklad s pravno osebo, pri kateri je zaposlen delavec, sklene poseben dogovor, s katerim se določi trajanje najemnega razmerja in eventualne obveznosti pravne osebe.”.
2. člen
Dopolni se druga alinea prvega odstavka 6. člena, ki glasi:
“– da prosilec ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju mestne občine oziroma območju, oddaljenem do 40 km od mestne občine;”.
3. člen
V 7. členu se doda nova, četrta alinea, ki glasi:
“– upravičenec iz 6. točke 5. člena mora biti zaposlen kot vodilni, vodstveni ali strokovni delavec.”.
4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki glasi:
“Župan ima ob upoštevanju pogojev in meril iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika pravico izven razpisa dodeliti letno do pet službenih stanovanj.”.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Celje, dne 25. februarja 1999.
Predsednik
Upravnega odbora
Stanovanjskega sklada občine Celje
Stane Seničar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti