Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

783. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru, stran 1532.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91-I, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in na podlagi 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97, 67/98) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju druge seje 3. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru Tržiča, ki jih je izdelal Arhitektni biro Kranj, d.o.o., št. projekta P – 386/98, z datumom 15. 10. 1998.
2. člen
V 2. členu odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/88) se v grafičnem delu za 9. točko doda 10. točka, ki se glasi: “Spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru – grafični del.”.
3. člen
V 5. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:”– južni del sedanjega nogometnega igrišča, kjer se uredi ureditveno območje osnovne šole, večnamenske dvorane z zunanjimi igrišči, parkiriščem in novo dostopno cesto preko Tržiške Bistrice.”
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: “V območju sedanjega nogometnega igrišča je predvidena gradnja:
– OSNOVNE ŠOLE:
· zasnova tlorisa v obliki črke L, z daljšima krakoma dolžine 45 m in širine 20 m,
· etažnost K + P + 1 + M,
· streha simetrična dvokapnica s čopi v naklonu 38o,
· kritina rdeče barve,
· zmogljivost 3.324,00 m2 neto etažne površine;
– VMESNEGA VEZNEGA DELA:
· tloris dimenzij 12,50 m x 24 m v kleti in 12,50 m x 16,50 m v pritličju,
· etažnost K + P,
· streha ravna,
· zmogljivost 427,90 m2 neto drenažne površine;
– VEČNAMENSKE DVORANE:
· pravokotna tlorisna zasnova dimenzij 47 m x 38 m,
· etažnost K + P + M,
· streha simetrična dvokapnica v naklonu 7o,
· kritina rdeče barve,
· zmogljivost 2.219,40 m2 neto etažne površine;
– ZUNANJIH IGRIŠČ
TOLERANCE
Pri vertikalnih in horizontalnih gabaritih so dopustne tolerance ±10%.”
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: “Plinovod; za energetski vir je predvidena izgradnja plinovoda z merilno reducirno postajo ob Tržiški Bistrici, tlorisnih dimenzij 5 m x 7 m.”
6. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: “Za potrebe mirujočega prometa je v območju osnovne šole in večnamenske dvorane predvidena gradnja parkirišča s 60 do 80 parkirnimi mesti.”
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo olje doda beseda “plin”.
8. člen
18. člen se v celoti črta.
9. člen
V prvem odstavku 19. člena se številka 106 nadomesti s “60–80”.
10. člen
Členi od 17 dalje se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/98-05
Tržič, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti