Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitivi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, stran 1508.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12 /91), 41., 42., 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 11. in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitivi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 55/96) tako, da glasi:
“Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih naselij:
1. Šolski okoliš Osnovne šole Šmarje pri Jelšah tvorijo naslednja naselja:
Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli Potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Gornja vas, Grliče, Grobelno, Grobelce, Hajnsko, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Konuško, Koretno, Korpule, Kristan vrh, Krtince, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Preloge pri Šmarju, Pustike, Rakovec, Senovica, Sladka gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko (hišne št. 22 do 35), Stranje, Strtenica, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Vinski vrh pri Šmarju, Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zgornje Tinsko (hišne številke 37 do 50), Zibika, Zibiška vas, Roginska gorca (hišne št. 30 do 53, izvzete so hišne številke 39, 40, 41, 42).
2. Območje podružnične šole Kristan vrh do vključno 5. razreda obsega naslednja naselja:
Kristan vrh, Gliče, Laše, Kačji dol, Hajnsko.
3. Območje podružnične šole Mestinje do vključno 3. razreda obsega naslednja naselja:
Mestinje, Lemberg pri Šmarju, Krtince, Beli Potok pri Lekmarju, Pečica (od hišne št 1 do vključno 29), Topolovec, Pijovci (od hišne številke 1 do 17 in 35 do 39, hišne št. od 18 do vključno 35 spadajo v šolski okoliš centralne šole Šmarje pri Jelšah).
4. Območje podružnične šole Sladka Gora do vključno 4. razreda obsega naslednja naselja:
Sladka gora, Nova vas pri Šmarju, Pijovci (od hišne številke 40 do 65), Jerovska vas, Polžanska vas, Pečica (od hišna št. 30 naprej), Polžanska gorca. 4.
5. Območje podružnične šole Šentvid do vključno 5. razreda obsega naslednja naselja:
Gornja vas, Bodrišna vas, Bodrež, Spodnja Ponkvica, Platinovec, Rakovec, Lipovec, Završe pri Grobelnem, Spodnje Selce, Grobelno.
6. Območje podružnične šole Sveti Štefan do vključno 4. razreda obsega naslednja naselja:
Sveti Štefan, Babna Reka, Babna Gora, Babna brda, Grobelce, Bukovje, Lekmarje in Brezje.
7. Območje podružnične šole Zibika do vključno 5. razreda obsega naslednja naselja:
Zibika, Zibiška vas, Pustike, Strtenica, Vršna vas, Orehovec, Bezgovica, Škofija, Roginska gorca (hišne številke od 30 do 53, razen številke 39, 40, 41, 42), Spodnje Tinsko (hišne št. 22 do 35) in Zgornje Tinsko (hišne št. 37 do 50), Spodnje Mestinje, Dol pri Pristavi.
Matična enota je Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, kjer je sedež zavoda. Matična enota izvaja vpis otrok v osnovno šolo za celotni zavod.”
2. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo izven šolskega okoliša se izvrši v skladu z odredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98).
3. člen
Doda se 10.b člen, ki se glasi:
V primeru, da pride do previsokega ali prenizkega številčnega vpisa učencev na določenih šolah, se lahko osnovne šole same, v soglasju z ustanoviteljem dogovorijo za uskladitev vpisa. Takšna uskladitev vpisa ne pomeni spremembe šolskega okoliša.
4. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako da se doda peta alinea, ki se glasi:
– drug kopenski potniški prevoz (I 60.21).
Sedanja peta alinea postane šesta alinea.
5. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začenejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-13/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine
Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti