Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

771. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 1502.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35//85) in 34. člena statuta KS Log je Svet krajevne skupnosti Log dne 5. marca 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Na podlagi sklepa krajanov Bukovega vrha nad Visokim, Kovskega vrha in krajanov, ki so lastniki nepremičnin v omenjenih vaseh z dne 15. 2. 1999, KS Log razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja KS Log za del vasi Bukov vrh nad Visokim in Kovski vrh.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje naslednjih cest:
– LC 401130 Visoko–Črni vrh v dolžini 3.672 m,
– JP 901390 Vrtovčev dom–Kovski vrh v dolžini 1.000 m,
– JP 901390 Kožuhov ovinek–Krušnik v dolžini 500 m,
– JP 901382 Dol–Mežnar v dolžini 500 m,
– JP 901400 Dolinc–Golar v dolžini 500 m.
Asfaltiranje bo izvršeno v letu 1999.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 28.marca 1999 od 8. do 12. ure v prostorih domačije Rupar, Bukov vrh nad Visokim 1.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 6 mesecev, to je od 1. 5. 1999 do 31. 10. 1999. S prvim in drugim obrokom zavezanec poravna 50% obveznosti (2 x 25%) ter z ostalimi štirimi obroki 50% (4 x 12,5%) obveznosti.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 72,496.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 12,078.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki vseh stanovanjskih in počitniških hiš ter parcel na območju, za katerega je razpisan referendum in sicer ne glede, kje imajo stalno prebivališče.
7. člen
Seznam zavezancev in višina samoprispevka je določena v naslednji razpredelnici:
------------------------------------------------------------------------
Zap.  Zavezanec      Naslov            Skupna višina
št.                              samopris.
                                  v SIT
------------------------------------------------------------------------
1.   Debeljak Zdravko   Bukov vrh nad Visokim 1       776.000
2.   Rupar Anton     Bukov vrh nad Visokim 2       776.000
3.   Setničar Alojzij   Bukov vrh nad Visokim 3       970.000
4.   Potočnik Silvo    Bukov vrh nad Visokim 6       873.000
5.   Dolenc Vincenc    Bukov vrh nad Visokim 7       873.000
6.   Pogačnik Gabrijel  Bukov vrh nad Visokim 10      194.000
7.   Rupar Matevž     Kovski vrh 1            582.000
8.   Luznar Marko     Kovski vrh 2            582.000
9.   Rupar Janko     Kovski vrh 4            776.000
10.   Debeljak Franc    Kovski vrh 5            679.000
11.   Krošlin Boris    Visoko pri Poljanah 7,        97.000
12.   Demšar Janez     Bukov vrh 17            679.000
13.   Jesenko Metod    Bukov vrh 16            679.000
14.   Oblak Ciril     Groharjevo naselje 48, Šk. Loka   291.000
15.   Hozjan Ivan     Peričeva 13, Ljubljana       776.000
16.   Kržišnik Jožef    Visoko pri Poljanah 9        679.000
17.   Dolenc Vinko     Visoko pri Poljanah 6        97.000
18.   Žužek Miha      Gornji trg 18. Ljubljana       97.000
19.   Smole Bernarda    Koroška 12, Ljubljana        194.000
20.   Dolenc Stanislav   Bukov vrh nad Visokim 11      873.000
21.   Dobovšek Janez    Stožice 16, 1113 Ljubljana     194.000
22.   Demšar Ivan     Valterski vrh 1           97.000
23.   Potočnik Tomaž    Bukov vrh nad Visokim 5       50.000
24.   Mašera Frančiška   Bukov vrh nad Visokim 8       194.000
------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ                        12,078.000
------------------------------------------------------------------------
8. člen
Zavezanci plačujejo svoje obveznosti v času trajanja samoprispevka na osnovi mesečno izstavljenih položnic z rokom zapadlosti posameznega obroka konec meseca za tekoči mesec. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z določbami zakona o samoprispevku preko RUJP.
10. člen
Zbiranje in uporabo sredstev bo nadziral gradbeni odbor.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki bodo vpisani v splošnem volilnem imeniku, skladno s 6. in 7. členom tega sklepa.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LOG
                             GLASOVNICA
Za referendum dne 28. 3. 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo 6 mesecev od 1. 5. 1999 do 31. 10. 1999 na območju dela KS Log za ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje LC Visoko–Črni vrh in odcepov
glasujem
                     ZA         PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija krajevne skupnosti. Neposredno glasovanje na volišču pa vodi volilni odbor.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepm posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Log, dne 5. marca 1999.
Predsednik
Sveta KS Log
Anton Prevodnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti