Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

767. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci, stran 1500.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Šalovci je Občinski svet občine Šalovci na 4. seji dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci (Uradni list RS, št. 10/97) se v 1. členu v prvem odstavku besedi »Hodoš-Šalovci« nadomestita z besedo »Šalovci«.
V drugem odstavku se besedi »Hodoš-Šalovci« nadomestita z besedo »Šalovci«.
2. člen
Besedilo naslova pred 7. členom se spremeni in glasi:
»4. Šolski okoliš«.
3. člen
7. člen se spremeni in glasi: Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje vasi:
1. Za matično šolo: Šalovci in vasi Dolenci, Budinci, Markovci, Čepinci v prehodu na predmetno stopnjo.
2. Za podružnični osnovni šoli:
– Dolenci od 1. do 4. razreda vasi: Dolenci, Budinci,
– Markovci od 1. do 4. razreda vasi: Markovci, Čepinci.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
4. člen
Dopolni se 8. člen in glasi:
Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.510 – storitve menz.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku za besedo “šole” vstavi besedi in vejica in besedilo »omejeno subsidiarno«.
6. člen
Določbe iz 4. člena tega odloka se začnejo uporabljati za vpis učencev za šolsko leto 1999/2000.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-12/99
Šalovci, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti