Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

763. Odlok o imenovanju ulic v naselju Loče, stran 1485.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97, 10/98 in 74/98) in na predlog Krajevne skupnosti Loče je Občinski svet občine Slovenske Konjice dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o imenovanju ulic v naselju Loče
1. člen
Ulica od Zidanška do Cugmajstra se imenuje “Cesta v Železnik”.
Cesta v Železnik zajema naslednje hišne številke: Loče 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b in 11c.
2. člen
Ulica od mosta proti Žičam se imenuje “Mlinska ulica”.
Mlinska ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 1, 2, 3 in 12.
3. člen
Ulica od mosta pri Zidanšku do mosta proti Ostrožnemu do kulturnega doma mimo samopostrežbe in gasilskega doma do opuščene železniške proge se imenuje “Stari trg”.
Stari trg zajema naslednje hišne številke: Loče 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 40, 41, 41a, 42a, 43, 44, 45, 60, 61, 61a, 62, 63, 64, 65, 66 in 66a.
4. člen
Ulica od mosta pri Kračunu proti Ostrožnemu se imenuje “Ulica ob potoku”.
Ulica Ob potoku zajema naslednje hišne številke: Loče 28, 28a, 29, 30, 31, 32a, 33, 34, 34a, 35, 35a, 36, 37, 37a, 38 in 39.
5. člen
Ulica, ki zajema dom upokojencev, zdravstveni dom, šolo in vrtec se imenuje “Šolska ulica”.
Šolska ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 46, 46a, 47a, 49, 95 in 96.
6. člen
Ulica od železniške proge do Gučeka se imenuje “Industrijska ulica”.
Industrijska ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 69, 75, 76, 77, 77a, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81, 82, 83, 83a, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 93a, 94, 94a in 94b.
7. člen
Ulica od Finka do Špesa se imenuje “Krožna ulica”.
Krožna ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e, 70f, 70g, 70h, 70i, 70j in 70k.
8. člen
Ulica od kulturnega doma do Mlač se imenuje “Slomškova ulica”.
Slomškova ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 46, 47, 48, 56, 56a, 58, 58a, 58b in 101.
9. člen
Ulica od Cometa do Cenca se imenuje “Grajska ulica”.
Grajska ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 73, 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74e, 74g, 74h in 74i.
10. člen
Ulica od križišča pri Brumecu mimo Kračuna do Grajske ulice se imenuje “Ulica dr. Lautnerja”.
Ulica Dr. Lautnerja zajema naslednje hišne številke: Loče 68, 68a, 68b, 68c in 71c.
11. člen
Ulica od križišča pri Brumecu mimo Štefaniča do Omerzota se imenuje “Sončna ulica”.
Sončna ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 71, 71a, 71b, 72, 72a, 72b in72c.
12. člen
Ulica od Praha do Zemeja se imenuje “Ulica ob Železnici.”
Ulica Ob železnici zajema naslednje hišne številke: Loče 59a, 59b, 59c, 59d, 59e in 68e.
13. člen
Ulica od Hribernika do Šketa se imenuje “Cvetlična ulica”.
Cvetlična ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 55a, 57, 57a, 59, 92, 97, 97a in 98.
14. člen
Ulica od Operčkala do Kokota se imenuje “Prešernova ulica”.
Prešernova ulica zajema naslednje hišne številke: Loče 50, 51, 52, 53, 54 in 55.
15. člen
Območja ulic so prikazana v kartografskih prikazih evidenc hišnih številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje stavb znotraj ulic. Kartografski prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje, izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
16. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naselju oziroma ulicah, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom oziroma se vodijo v registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
17. člen
Spremembe območij in imen ulic Območna Geodetska uprava Celje, izpostava Slovenske Konjice evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju, je Območna Geodetska uprava Celje, izpostava Slovenske Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Območna Geodetska uprava Celje, izpostava Slovenske Konjice po potrebi objavi prečiščen seznam ulic v naselju Loče.
18. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Stroški preoštevilčenja zgradb gredo v breme proračuna Občine Slovenske Konjice.
Hišne tablice hišnih številk ulic v Krajevni skupnosti Loče morajo imeti enotno barvo in sicer zeleno z belim napisom.
19. člen
Območna Geodetska uprava Celje, izpostava Slovenske Konjice mora predlagana poimenovanja ulic v naselju Loče izvršiti v roku treh mesecev.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1200-12/98-9101
Slovenske Konjice, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost