Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

761. Odlok o spremembi območja in preimenovanju naselja Kravjek, stran 1484.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97, 10/98 in 74/98) in sklepa Sveta krajevne skupnosti Loče je Občinski svet občine Slovenske Konjice dne 25. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi območja in preimenovanju naselja Kravjek
1. člen
S tem odlokom se naselje Kravjek razdruži v dve naselji. Hišne številke Kravjek 8, 8a, 9, 10, 11, 11a, 12, 13 in 14 postanejo samostojno naselje, ki se poimenuje Spodnji Jernej. Hišne številke Kravjek 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7a in 7b postanejo samostojno naselje, ki se poimenuje Štajerska vas.
Ime naselja Kravjek se ukine.
2. člen
Meje območij naselij potekajo po posestnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot (RPE). Preoštevilčenje hišnih številk v okviru naselij je prikazano v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ). Kartografski prikaz RPE s prikazano spremembo območij naselij in preoštevilčenjem hišnih številk je sestavni del tega odloka.
3. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Slovenske Konjice v evidenci RPE.
GURS – izpostava Slovenske Konjice je dolžna oštevilčiti hišne številke v območju navedenih naselij v roku dveh mesecev ter poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
GURS – izpostava Slovenske Konjice je dolžna naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami. Stroške izdelave tablice z novo hišno številko krije Občina Slovenske Konjice.
5. člen
Občina Slovenske Konjice v breme proračuna zagotovi naročilo in postavitev napisnih tabel imen naselij pri vhodu v naselje.
6. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi predpisi, ki urejajo status navedenih naselij.
Št. 1200-11/98-9101
Slovenske Konjice, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti