Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

753. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 1481.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 25. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1999.
II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1998 110.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.600 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6.800 SIT/m2.
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I. A območje
Centralni del naselja Prevalje,
ožji del prehoda Holmec                2,5%–4,0%
I. območje
Ožje območje naselij Prevalje,
Dolga Brda                       2,0%–3,5%
II. območje
Območje naselij: Prevalje,
Poljana, Leše, Šentanel,
Dolga Brda                       1,5%–3,0%
III. območje
Širše območje naselij: Prevalje,
Poljana, Leše, Šentanel, Dolga Brda          1,0%–2,5%
IV. območje
V ostalem območju občine opredeljena
stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z
urbanističnimi akti določena kot stavbna
zemljišča                       0,5%–1,5%
V. območje
Industrijske in obrtne cone              1,5%–3,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v 4. členu tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zabornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Urad za statistiko Republike Slovenije.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha na območju Občine Prevalje veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 34/98).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-01-4/99
Prevalje, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti