Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

748. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1998, stran 1462.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 3. redni seji dne 26. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 1998, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Osilnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1998:
SIT
– skupni prihodki                  109,731.796
– skupni odhodki                   90,593.749
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1998 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Osilnica v višini 19,138.047 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Osilnica v višini 19,138.047 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za leto 1999 in se razporedi za sledeče namene:
1. presežek v višini 15,000.000 SIT se nameni investicijski porabi “Obnova vodovoda Sela–Osilnica – 1. faza”,
2. presežek v višini 4,138.047 SIT se nameni investicijski porabi na področju turizma.
5. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 600.000 SIT se prenesejo v stalno proračunsko rezervo proračuna Občine Osilnica za leto 1999.
6. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Osilnica za leto 1998 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-1/98
Osilnica, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti