Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

740. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, stran 1444.

V skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) in v skladu z določili občinskih statutov so občinski sveti: Občine Lendava na seji dne 11. 2. 1999, Občine Črenšovci na seji dne 15. 10. 1998, Občine Kobilje na seji dne 11. 11. 1998, Občine Odranci na seji dne 14. 10. 1998, Občine Turnišče na seji dne 19. 10. 1998 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
1. člen
V odloku o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Uradni list RS, št. 68/95 in 22/98) se za VII. poglavjem doda novo VII/1 poglavje, ki glasi: “Organizacijska enota zavoda: Lokalna turistična organizacija” ter členi: 14.a, 14.b, 14.c, 14.d in 14.e, ki glasijo:
14.a člen
Ustanoviteljice za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma, določenih s prvim odstavkom 2. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ustanavljajo “Lokalno turistično organizacijo” v pravnoorganizacijski obliki organizacijske enote zavoda.
14.b člen
Organizacijska enota zavoda posluje z imenom Razvojni center občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče – organizacijska enota: Lokalna turistična organizacija Lendava oziroma s skrajšanim imenom, ki glasi: Razvojni center – OE Lokalna turistična organizacja Lendava.
Poleg imen iz prejšnjega odstavka tega člena se pri poslovanju na dvojezičnem območju uporablja še ime organizacijske enote zavoda v madžarskem jeziku, in sicer: Lendva, Črenšovci, Kobilje, Odranci és Turnišče fejlesztési központja – szervezési egység helyi idegenforgalmi szervezet oziroma skrajšano: Fejlezstési központ – sze helyi idegenforgalmi szervezet.
Sedež organizacijske enote zavoda je v Lendavi, Kranjčeva ulica 4.
14.c člen
Organizacijska enota zavoda opravlja naslednje dejavnosti:
– L/75. 130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
– I/63. 300 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.,
– K/74. 140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci),
– K/74. 130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74. 400 – Ekonomsko propagiranje,
– K/72. 300 – Obdelava podatkov,
– K/72. 400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/72. 600 – Druge računalniške dejavnosti,
– K/74. 843 – Druge poslovne dejavnosti,
– G/51. 190 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G/51. 700 – Druga trgovina na debelo,
– G/52. 110 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
– G/52. 488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.,
– M/80. 422 – Drugo izobraževanje,
– O/91. 110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
14.d člen
Organizacijsko enoto zavoda zastopa in predstavlja direktor zavoda.
14.e člen
Organizacijska enota zavoda ima programsko-razvojni svet, katerega sestava, pristojnosti in način dela se določi v pravilniku o poslovanju lokalne turistične organizacije.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena sprejema upravni odbor zavoda s soglasjem ustanoviteljice, katera v skladu s 15. členom odloka izvršuje ustanoviteljske pravice do zavoda.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Lendava, dne 11. februarja 1999.
Župan-Polgármester
Občine Lendava-Lendva Község
Jožef Kocon l. r.
Črenšovci, dne 15. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r
Kobilje, dne 11. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
Odranci, dne 14. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
Turnišče, dne 19. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti