Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1999 z dne 15. 3. 1999

Kazalo

738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško, stran 1434.

Občina Laško, župan izdaja na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 41. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95)
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško z grafičnimi prilogami:
– strokovne osnove za spremembo prostorsko ureditvenih pogojev v delu območja Rimskih Toplic oznake SC 2, Rimske Toplice, ki jih je izdelal Projektivni atelje, dipl. inž. Janez Brečko, Celje, Ul. XIV. div. 14,
– projekt revitalizacije Zdravilišča Rimske Toplice (situacija), ki ga je izdelal AA – Adal, d.o.o., Ljubljana, v septembru 1998,
– grafična priloga zazidalnega načrta za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah (Uradni vestnik Občine Laško, št. 5/71), ki ga je izdelalo Stanovanjsko podjetje Laško, junij 1970,
– urbanistična zasnova naselja Rimske Toplice iz dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje 1986–2000 (v nadaljevanju: osnutek).
II
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Občinske uprave občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave in v prostorih KS Rimske Toplice, Ul. XI. div. 8, v času uradnih ur Krajevnega urada Rimske Toplice, v ponedeljek, sredo in petek. Razgrnitev traja en mesec od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
III
V času razgrnitve osnutka bo izvedena javna razprava, ki jo organizira Občina Laško v sodelovanju s predlagateljem osnutka Izbiro Laško in Investplanom, kot soustanoviteljem družbe Zdravilišče Rimske Toplice.
IV
Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek v krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Laško.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti