Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

679. Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah, stran 1291.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 45. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah
1. člen
(vsebina)
Ta odredba podrobneje določa trošarinske zavezance, količine vina in žganja, ki se malim proizvajalcem dovolijo za lastno rabo brez plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: priznana lastna raba) ter način obračunavanja in plačevanja trošarine po 45. členu zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98).
2. člen
(definicija malega proizvajalca vina in žganja)
(1) Mali proizvajalec vina in žganja je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma v uporabi opremo in surovine za proizvodnjo vina in žganja.
(2) Fizična oseba iz prejšnjega odstavka je trošarinski zavezanec za količine letne proizvodnje, ki presegajo količine, priznane za lastno rabo.
(3) Šteje se, da je fizična oseba mali proizvajalec vina, če ima v lasti oziroma v uporabi vsaj 0,05 hektara vinograda in opremo za proizvodnjo vina ter prideluje vino iz grozdja, ki ga sam pridela.
(4) Šteje se, da je fizična oseba mali proizvajalec žganja, če ima v lasti oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja z zmogljivostjo vsaj 2 litra čistega alkohola.
3. člen
(definicija vina in žganja)
(1) Za vino se štejejo vsa mirna in peneča vina v skladu z 39. členom zakona o trošarinah ter drugi proizvodi iz grozdja in vina, ki vsebujejo alkohol, razen vinskega žganja.
(2) Za žganje se štejejo naravna žganja iz tarifne oznake 2208 kombinirane nomenklature carinske tarife, dobljena z destilacijo alkoholno prevrelega soka, drozge, tropin ali pikeja iz sadja, grozdja ali gozdnih plodov ter brez dodanega sladkorja, škrobnega sirupa ali surovin na bazi škroba, surovega in rafiniranega etilnega alkohola ter brez umetnih barvil in arome.
4. člen
(priznana lastna raba)
(1) Priznana lastna raba na leto znaša:
– 230 litrov vina in 10 litrov vina posebnih trgatev na polnoletnega člana gospodinjstva zavezanca;
– 7 litrov čistega alkohola na polnoletnega člana gospodinjstva zavezanca, preračunanega v žganje glede na dejansko povprečno vsebnost alkohola v pridelku zavezanca.
(2) Dejanska povprečna vsebnost alkohola iz druge alinee prejšnjega odstavka je tehtano povprečje vsebnosti alkohola v količinah žganja z različno vsebnostjo alkohola.
(3) Z gospodinjstvom iz prvega odstavka tega člena je mišljena skupnost oseb, ki skupaj porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe in imajo skupno stalno oziroma začasno prebivališče.
5. člen
(ugotavljanje količin priznane lastne rabe)
(1) Količina priznane lastne rabe za vino se ugotovi tako, da se priznana lastna raba na polnoletnega člana gospodinjstva pomnoži s številom polnoletnih članov gospodinjstva.
(2) Količina priznane lastne rabe za žganje se ugotovi tako, da se ob upoštevanju podatka o povprečni vsebnosti alkohola v prijavljeni proizvodnji po formuli
(100 % * 7 l)
     -----------------------------------------------------------------
           % dejanske povprečne vsebnosti alkohola
ugotovi priznana raba v litrih žganja na polnoletnega člana gospodinjstva, ki se nato pomnoži s številom polnoletnih članov gospodinjstva.
6. člen
(obračun in plačilo trošarine)
(1) Mali proizvajalec vina obračuna trošarino od količin vina, proizvedenih v obdobju od 1. decembra preteklega leta do 30. novembra tekočega leta, zmanjšanih za priznano lastno rabo oziroma od količin vina posebnih trgatev, proizvedenih v obdobju od 1. aprila preteklega leta do 31. marca tekočega leta, zmanjšanih za priznano lastno rabo.
(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka mora predložiti obračun trošarine pristojnemu carinskemu organu za vino do 31. decembra oziroma za vina posebnih trgatev do 30. aprila tekočega leta.
(3) Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino od količin žganja, proizvedenih v obdobju od 1. aprila preteklega leta do 31. marca tekočega leta, zmanjšanih za priznano lastno rabo.
(4) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka mora predložiti obračun trošarine pristojnemu carinskemu organu do 30. aprila tekočega leta.
(5) Obračunano trošarino mora mali proizvajalec vina in žganja plačati v 30 dneh po predložitvi obračuna.
Vsebina obrazca obračuna trošarine je sestavni del te odredbe.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen tistih določb, ki so vezane na 74. člen ZTro.
Št. 415-37/98
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Soglašam:
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti