Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

671. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka, stran 1285.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), je Občinski svet občine Škofja Loka na 2. seji dne 4. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94) in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, 47/93) za območje vzhodnega dela vasi Grenc.
2. člen
V poglavju 7.2.1. Škofja Loka se med tretji in četrti odstavek doda nov odstavek s sledečo vsebino:
Na vzhodni strani Grenca se ob Kidričevi cesti opredeli območje za proizvodno servisno dejavnost. Velikost območja znaša 21535 m2 in obsega parcele št.: 148/7, 148/8, 148/5, 151/1, 151/3, 152/1, 187/1, 187/2, 185/1, 255/2, 255/3 vse k.o. Stari Dvor.
3. člen
V poglavju 4.1.6. Trgovina prvi točki petega odstavka doda alinea:
– novogradnja distribucijskega centra Trgovskega podjetja Loka d.d..
4. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka se spremeni in dopolni:
1. Kartografska dokumentacija k planu (M 1:5000).
5. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti