Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Škocjan, stran 1284.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Škocjan na 2. redni seji dne 26. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Škocjan
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni in dopolni:
V poglavju II. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR IZVEN UREDITVENIH OBMOČIJ NASELIJ se v 4. členu za prvo alineo doda nova alinea, ki glasi:
“– postavitev plastenjakov za potrebe intenzivnejše pridelave hrane, vzgojo in pridelavo rastlin.”
V poglavju IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV se v 15. členu na koncu besedila doda naslednje besedilo:
“Postavitev plastenjakov na kmetijskih zemljiščih je možna ob predhodni strokovni presoji glede utemeljenosti postavitve na konkretnem zemljišču (pri čemer so bistveni kriteriji ustreznosti prostorske umestitve; načeloma neizpostavljen prostor ali prostor, ki se ga da z ozelenitvijo ali drugimi ureditvami primerno urediti ter poseg prikriti, ohranjanje značilnih vedut naselij in prostorskih dominant, upoštevanje pogojev varstva naravne in kulturne dediščine...) in pridobitvi pozitivnih soglasij glede potrebne komunalne opreme (možnost oskrbe z vodo in elektriko). Plastenjaki so montažni, brez temeljenja pričvrščeni v teren.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-9/99
Škocjan, dne 22. februarja 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti