Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

658. Sklep o javni razgrnitvi variantnih rešitev za povezovalno obmejno cesto odsek Most čez Čabranko-Vurhi-Vici-Podplanina v Občini Loški Potok, stran 1240.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93, 47/93, 44/97 ter 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, odločb US RS (Uradni list RS, št. 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96 ter 44/96) in 18. člena statuta Občine Loški Potok Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na 3. seji dne 26. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi variantnih rešitev za povezovalno obmejno cesto odsek Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina v Občini Loški Potok
I
Javno se razgrnejo variantne rešitve povezovalne obmejne ceste na odseku Most čez Čabranko–Vurhi–Vici–Podplanina, ki jih je pod okriljem Direkcije RS za ceste pripravilo Podjetje GIRI, d.o.o., Ljubljana ter Primerjalna študija variant, ki jih je izdelalo podjetje IBT, d.o.o., Trbovlje.
II
Odsek nove povezovalne obmejne ceste zaselek Vici z mejnim prehodom Podplanina oziroma regionalno cesto R 373/1364 Trava–Čabar.
Pripravljenih je več variant:
1. “Osnovna trasa”, ki povezuje naselje Vici z R 373 in poteka po pobočju nad Čabranko ter se navezuje na regionalno cesto ca. 0,7 km pred državno mejo.
2. Varianta “Ob potoku” poteka bliže oziroma neposredno ob Čabranki in se priključuje na R 373 ca. 50 m pred objekti na mejnem prehodu oziroma ca. 150 m pred državno mejo.
3. Trasa je iz smeri Vici najprej identična trasi “Ob potoku” sam priključek na regionalno cesto pa je nekoliko nižje. Priključek se izvede med objekti mejnega prehoda in državno mejo ca. 70 m pred državno mejo.
4. Trasa pred zaselkom Vici zavije v strmo pobočje in se naveže na koti 585 m na regionalno cesto Trava–Podplanina.
III
Variantne rešitve bodo javno razgrnjene v prostorih Občine Loški Potok ter prostorih Krajevne skupnosti Draga.
Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa oziroma v času od 5. 3. 1999 do 5. 4. 1999.
IV
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjene variantne rešitve podajo svoje pisne pripombe in predloge občani, podjetja in druge organizacije in jih posredujejo na Občino Loški Potok.
V
V času javne razgrnitve bosta v prostorih KS Draga organizirani dve javni obravnavi, in sicer 12. 3. 1999 ter 26. 3. 1999, obakrat ob 18. uri. Javni obravnavi organizira Občina Loški Potok.
VI
Po poteku javne razgrnitve zavzame občinski svet stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani v zakonitem roku javne razprave.
VII
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350/98-7
Loški Potok, dne 26. februarja 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti