Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

650. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik, stran 1235.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 17. in 49. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne 3. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95 in 20/98) se v prvem odstavku 6. člena črta točka 2, druge točke preštevilčijo.
2. člen
V 10. členu se črta deveta alinea. Pred zadnjo alineo se doda nova alinea, ki glasi:
“– opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativno-tehničnih nalog za občinski svet, delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor”.
3. člen
Črta se 11. člen.
4. člen
V 13. členu se pred zadnjo alineo doda nova alinea:
“– vodenje postopkov dodeljevanja socialnih stanovanj in reševanje stanovanjske problematike občanov”.
5. člen
V 15. členu in v naslovu podpoglavja pred 17. členom se črta besedilo “urad občinskega sveta” v ustreznem sklonu.
6. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
“Tajnik občine mora izpolnjevati z zakonskimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta tajnika občine”.
Tretji odstavek 17. člena se črta.
7. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo “in tudi delavcev strokovne službe občinskega sveta”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-6/99
Kamnik, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti