Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Industrija - sever Celje, stran 1231.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje, je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Industrija – sever Celje
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Industrija – sever Celje, ki ga je pod št. 308/89 izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek ureditvenega načrta se nanaša na spremembo namembnosti in gradnjo novih poslovnih objektov ob Mariborski in Trnoveljski cesti v Celju.
III
Javna razgrnitev osnutka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Industrija – sever Celje se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Gaberje naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-298/97
Celje, dne 1. marca 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti