Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

632. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana), stran 1214.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji, dne 1. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97 in 72/98) – za območje Mestne občine Ljubljana, (v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), – ki se nanašajo na spremembo načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti.
2. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se:
9. poglavje »Tabele« spremeni tako, da se v točki 9. 6. »Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti« tabelarični del glasi:
3. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se v besedilu na koncu tabele 9. 6. »Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti« doda nov odstavek z besedilom:
»Če se izkaže potreba, da se na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljavi javni interes, sprejme Mestni svet mestne občine Ljubljana sklep, da se za območje izdela prostorski izvedbeni načrt«.
4. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami, navedenimi v 2. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v 8. točki »Kartografski del dolgoročnega plana« na karti v merilu 1:25000 z naslovom: »12. Usmeritve glede načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti«
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Ljubljana so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in
– izpostavah Upravne enote Ljubljana.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 47/90, 27/92, 62/93, 5/94, 10/94), družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 20/91, 2/92, 49/92, 4/94), družbenega plana Občine Ljubljana Center za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88, 43/88 in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93), družbenega plana Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 39/86, 9/88 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 40/92, 10/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/98-7
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti