Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

619. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 1196.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za zdravstvo
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. člen
V 2. členu odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94 in 50/98) se besedilo spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Delovno uspešnost generalnega direktorja ocenjuje Upravni odbor zavoda, praviloma enkrat letno, upoštevaje zlasti naslednje kriterije:
1. Uresničevanje programa obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja s posebnim poudarkom na:
– zagotavljanju pravočasnih in kvalitetnih strokovnih podlag za oblikovanje dogovora ter pogojev za vzpostavljanje partnerskih odnosov glede programov zmogljivosti zdravstvenih dejavnosti in vrednotenja zdravstvenih storitev med Ministrstvom za zdravstvo, izvajalci in zavodom;
– zagotavljanju stabilnih pogojev financiranja izvajalcev in ohranjanja realne vrednosti finančnih sredstev;
– zagotovitvi nadzora nad izvajanjem zdravstvenega zavarovanja;
– oblikovanju in uvajanju novih oblik prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila do polne vrednosti storitev in za storitve, ki jih ne zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje;
– zagotavljanju učinkovitega in prijaznega servisa zavarovancem pri uresničevanju njihovih pravic v službah zavoda.
2. Zagotavljanje materialnih, kadrovskih in informacijskih resursov za izvajanje funkcij zavoda, kar pomeni:
– da planirani letni materialni stroški službe zavoda ne bodo preseženi za več kot 2%;
– da v povprečju letno število zaposlenih delavcev ne presega planiranega števila zaposlenih;
– da se letno povečuje strokovna usposobljenost zaposlenih v korist visoko strokovnih delavcev;
– da je z informacijsko tehnologijo letno na novo podprto najmanj eno področje Zavoda s podatkovno infrastrukturo v bazi podatkov.
2. člen
5. člen odredbe se spremeni tako, da se glasi.
»Del plače za delovno uspešnost, izražen v odstotku, se določi na osnovi ovrednotenih kriterijev iz 1. in 2. točke 2. člena te odredbe in se k osnovni plači prišteva.
Delež plače za delovno uspešnost generalnega direktorja zavoda se določi najmanj enkrat letno.«
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1999 dalje.
Št. 402-1/99
Ljubljana, dne 15. februarja 1999.
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost