Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

607. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež, stran 1138.

Na podlagi 46.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter določil statuta Krajevne skupnosti Čatež, je Svet krajevne skupnosti Čatež na seji dne 13. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Čatež se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 21. marca 1999, od 7. do 19. ure, v:
– gasilskem domu v Čatežu za naselja: Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Čatežu in Zagorica pri Čatežu,
– v zidanici Ravnikar v Goljeku za naselja: Goljek, Kriška reber, Križ in Sejenice,
– pri Zorc Slavku v Razborah za naselje: Razbore,
– v gasilskem domu na Trebanjskem vrhu za naselja: Roje pri Čatežu in Trebanjski vrh.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo uporabila za:
– obnovo ograje pokopališča,
– odkup zemljišča za izgradnjo mrliške vežice,
– izgradnjo mrliške vežice,
– preplastitev lokalnih in krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje sejne sobe v gasilskem domu za skupne potrebe v KS,
– redno poslovanje KS.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volilno pravico in stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Čatež ter krajani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Čatež, in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji 2% od plače, nadomestila in plačila za pogodbena dela od neto prejemkov,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od neto prejemkov,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti po stopnji 2% od neto prejemkov,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od neto prejemkov,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% od letnega KD negozdnih in gozdnih površin.
7. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST
                  ČATEŽ
                 GLASOVNICA
Na referendumu dne 21. marca 1999, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za:
– obnovo ograje pokopališča,
– odkup zemljišča za mrliško vežico,
– izgradnjo mrliške vežice,
– preplastitev lokalnih in krajevnih cest,
– sofinanciranje izgradnje sejne sobe v gasilskem domu za skupne potrebe v KS,
– redno poslovanje KS
GLASUJEM
        ZA                    PROTI
             (žig krajevne skupnosti)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se volivec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži beseda “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka volivec ne strinja.
9. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme svet krajevne skupnosti, če je večina volivcev, ki so glasovali na referendumu, glasovala za uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno zboru krajanov.
11. člen
Referendum voli komisija Krajevne skupnosti Čatež, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Predsednik
Sveta KS Čatež
Ivan Zajc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti