Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

598. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec, stran 1123.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na 32. redni seji dne 5. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste se razvrstijo v:
– ceste med naselji v občini (LC),
– ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah (LC),
– ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom, ki jih sestavljajo zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).
4. člen
Javne poti se razvrstijo v:
– javne poti v naselju z uvedenim uličnim sistemom (JP),
– javne poti v drugih naseljih in med naselji (JP).
5. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini so:
6. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselij v sosednjih občinah so:
7. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
8. člen
Javne poti (JP) v naselju z uvedenim uličnim sistemom (Rogatec) so:
9. člen
Javne poti (JP) v drugih naseljih in med naselji so:
10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05/98-03 BRANK, z dne 1. 8. 1998.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 6/82).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-103/98
Rogatec, dne 5. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost