Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

590. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1999, stran 1112.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 2. seji dne 2. februarja 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1999
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 1999.
2. člen
Proračunskim porabnikom se za financiranje njihove dejavnosti mesečno nakazuje sredstva v višini do 1/12 sredstev, ki so jih prejeli v letu 1998. Če so bila prejeta sredstva višja od določenih v proračunu, se upoštevajo slednja, razen pri sredstvih za materialne stroške občinske uprave.
V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:
– plače s prispevki in davki;
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za prevoz, regres za prehrano);
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje porabnika.
3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za proračun in finance posredovati podatke iz prejšnje točke. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim financiranje začasno ustavi.
4. člen
Ne glede na določilo 2. točke tega sklepa, se v polnem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 1998 na osnovi proračuna za leto 1998 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 1999 in financirajo iz prenešenih sredstev iz leta 1998.
Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 1998 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogočata.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
6. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 1999.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 339/99
Medvode, dne 2. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost