Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

585. Sprememba pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, stran 1089.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), je Občinski svet občine Ljutomer na 3. seji dne 9. 2. sprejel
S P R E M E M B A P R A V I L N I K A
o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
1. člen
6. člen pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« (Uradni list RS, št. 75/98) se spremeni tako, da glasi:
»Cena storitve pomoči na domu je ob spremembi tega pravilnika 1.225 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno v skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.
V ceni storitve ostane delež, ki predstavlja neto plačo negovalke na domu, v višini, kot je določeno v 1. členu izračuna pristojne službe na dan sprejema obravnavanega pravilnika.«
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-7/99
Ljutomer, dne 12. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost