Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

583. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer, stran 1086.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v zvezi s 23. členom istega zakona je Občinski svet občine Ljutomer na 3. seji dne 9. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer
I
Stranke, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Ljutomer v višini 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet.
Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana občine, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Ljutomer v višini 4,5 tolarja za vsak dobljeni glas v drugem krogu volitev za župana.
II
Zneska iz I. točke tega sklepa se mesečno usklajujeta z indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko, kar pomeni, da na dan 31. 12. 1998 znesek iz prvega odstavka znaša 41,42 SIT, znesek iz drugega odstavka pa 6,21 SIT.
III
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihove žiro račune.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer, Uradni list RS, št. 18/95.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-01-7/99
Ljutomer, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost