Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

580. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, stran 1078.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 13. in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na seji dne 3. februarja 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Laško in ceste med naselji v Občini Laško in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
6. člen
Javne poti (ulice) v Laškem:
7. člen
Javne poti (ulice) v Rimskih Toplicah:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/BRANK od 23. 7. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi, ki so določali kategorizacijo občinskih cest na območju Občine Laško.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1999.
Št. 111-7/97
Laško, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost