Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina, stran 1078.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) in 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina
I
Javno se razgrne osnutek odloka, ki se nanaša na prostorsko ureditvene pogoje v Industrijski coni Vrbina.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško ter Dolenja vas. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Krško in Dolenja vas.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/99-600
Krško, dne 19. februarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost