Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

575. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova, stran 1065.

Na podlagi 36., 38. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) in 40. ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine Brežice dne 12. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova
1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek prostorsko ureditvenih pogojev za AFP Dobova (dalje v tekstu: osnutek PUP AFP), ki ga je izdelal VIPLAN Projektiranje, urbanizem, gradnje, Viktor Pšeničnik, s.p., v januarju 1999 pod št. 98/28.
Javna razgrnitev se začne z dnem objave v Uradnem listu RS in traja še naslednjih 30 koledarskih dni.
2. člen
Osnutek PUP AFP bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in na Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice (Cesta prvih borcev 18 – podstrešje).
Zainteresirane pravne in fizične osebe lahko v času javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge na osnutek PUP AFP v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice organiziral javno predstavitev in obravnavo osnutka PUP AFP in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Rok za pripombe in predloge poteče z dnem zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-47/96
Brežice, dne 12. februarja 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost